Předpis 106/2008 Sb.

Citace106/2008 Sb.
NázevVyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků
Částka33 (1. 4. 2008)
Účinnostod 1. 4. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
52/1998rušíVyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv 
43/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv 
Vztahuje se k
52/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv 
52/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
43/2004??Vyhláška, kterou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv 
43/2004??Vyhláška, kterou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv 
95/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
125/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony 
111/2007??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
378/2007??Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
378/2007??Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
378/2007na základěZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 


ISP (příhlásit)