Předpis 116/2012 Sb.

Citace116/2012 Sb.
NázevVyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
Částka44 (6. 4. 2012)
Účinnostod 6. 4. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
373/2016rušíVyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 
Vztahuje se k
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
95/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
379/2005??Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
340/2011??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
372/2011na základěZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
373/2011??Zákon o specifických zdravotních službách 
Vztahováno k
437/2012??Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů 
373/2016??Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 
373/2016??Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 


ISP (příhlásit)