Předpis 121/2021 Sb.

Citace121/2021 Sb.
NázevZákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Částka44 (5. 3. 2021)
Účinnostod 5. 3. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
1171 Vl. n. z. o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
22/1993novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců1
182/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě2
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
236/1995??Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
111/2006??Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
262/2006??Zákon zákoník práce 
234/2014??Zákon o státní službě 
Vztahováno k
182/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě 
182/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě 
182/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě 


ISP (příhlásit)