Předpis 225/2011 Sb.

Citace225/2011 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky
Částka81 (29. 7. 2011)
Účinnostod 1. 8. 2011
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
184/2009novelizujeNařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky 
Vztahuje se k
95/2004na základěZákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
95/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
95/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
189/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
184/2009??Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky 
184/2009??Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky 
184/2009??Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky 
184/2009??Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky 
Vztahováno k
324/2018??Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
276/2023??Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů 


ISP (příhlásit)