Předpis 253/2021 Sb.

Citace253/2021 Sb.
NázevNařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Částka108 (30. 6. 2021)
Účinnostod 1. 1. 2022
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/2017rušíNařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát 
Derogace pasivní
260/2022rušíZákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
592/1992na základěZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
362/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 
140/2017??Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát 
140/2017??Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát 
Vztahováno k
260/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
260/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)