Předpis 401/2006 Sb.

Citace401/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Částka127 (10. 8. 2006)
Účinnostod 10. 8. 2006, zrušeno dnem 14. 3. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
424/2004novelizujeVyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
Derogace pasivní
55/2011rušíVyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
Vztahuje se k
96/2004na základěZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
424/2004??Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
424/2004??Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
424/2004??Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
125/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony 
Vztahováno k
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
339/2008??Úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá z pozdějších změn 
55/2011??Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
55/2011??Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 


ISP (příhlásit)