Předpis 409/2020 Sb.

Citace409/2020 Sb.
NázevUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
Částka166 (12. 10. 2020)
Účinnostod 12. 10. 2020

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
417/2020novelizujeUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
483/2020novelizujeUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
513/2020novelizujeUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
Vztahuje se k
110/1998na základěÚstavní zákon o bezpečnosti České republiky 
110/1998??Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
240/2000na základěZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
391/2020??Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů 
Vztahováno k
417/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
483/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
483/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
513/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
513/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
537/2020??Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření 
537/2020??Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření 


ISP (příhlásit)