Předpis 465/2020 Sb.

Citace465/2020 Sb.
NázevUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka190 (16. 11. 2020)
Účinnostod 18. 11. 2020

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
447/2020rušíUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
Derogace pasivní
472/2020novelizujeUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
Vztahuje se k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
110/1998??Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 
110/1998na základěÚstavní zákon o bezpečnosti České republiky 
240/2000na základěZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
95/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
74/2005??Vyhláška o zájmovém vzdělávání 
391/2020??Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů 
444/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
447/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
447/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
452/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. 
Vztahováno k
472/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
472/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
123/2021??Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 106/20 ve věci návrhu na zrušení bodu I./1 usnesení vlády č. 1192, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb., bodu II usnesení vlády č. 1195, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., části bodu 2 usnesení vlády č. 1196, o změně krizových opatření, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 1201, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 477/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb., a bodu I./1 usnesení vlády č. 78, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 31/2021 Sb. 


ISP (příhlásit)