Předpis 506/2020 Sb.

Citace506/2020 Sb.
NázevVyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
Částka207 (7. 12. 2020)
Účinnostod 1. 1. 2021

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
354/2019na základěZákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 
354/2019??Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 
354/2019??Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 
166/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 
Vztahováno k
507/2020??Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele 


ISP (příhlásit)