Předpis 5/2019 Sb.

Citace5/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Částka2 (10. 1. 2019)
Účinnostod 1. 4. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
188 Novela z. o směnárenské činnosti

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 5/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
277/2013novelizujeZákon o směnárenské činnosti 
370/2017novelizujeZákon o platebním styku 
Vztahuje se k
277/2013??Zákon o směnárenské činnosti 
277/2013??Zákon o směnárenské činnosti 
277/2013??Zákon o směnárenské činnosti 
370/2017??Zákon o platebním styku 
370/2017??Zákon o platebním styku 
Vztahováno k
150/2019??Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku 
527/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
298/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
401/2021??Vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance 
129/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
85/2024??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry 


ISP (příhlásit)