Předpis 89/2018 Sb.

Citace89/2018 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
Částka46 (31. 5. 2018)
Účinnostod 15. 6. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
46 Novela z. o ČNB

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 89/2018 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
76/1976rušíZákon o ražbě československých dukátů 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
136/2011novelizujeZákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
76/1976??Zákon o ražbě československých dukátů 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
60/1993??Zákon o oddělení měny 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
442/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
278/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
482/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
127/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
257/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 
377/2005??Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
57/2006??Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 
62/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
160/2007??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele 
36/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
254/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
285/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku  
295/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
145/2010??Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 
156/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
41/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry 
92/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
136/2011??Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
136/2011??Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
139/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony 
357/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
428/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření 
254/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
227/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
278/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti 
135/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi 
204/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
375/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů 
377/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 
258/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 
323/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
Vztahováno k
146/2018??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea 
156/2018??Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 
157/2018??Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018 
198/2018??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč 
223/2018??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace 
224/2018??Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa 
228/2018??Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I 
229/2018??Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II 
230/2018??Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III 
275/2018??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa 
11/2019??Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 
12/2019??Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I 
13/2019??Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II 
14/2019??Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III 
20/2019??Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny 
21/2019??Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 
22/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže 
63/2019??Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 
64/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky 
96/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny 
108/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 
111/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 
127/2019??Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč 
151/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel 
152/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace 
237/2019??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč 
342/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů 
14/2020??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové 
36/2020??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky 
192/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
239/2020??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč 
260/2020??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě 
289/2020??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů 
375/2020??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč 
470/2020??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose 
527/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
185/2021??Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč 
205/2021??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“ 
219/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
293/2021??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského 
294/2021??Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily 
337/2021??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky 
338/2021??Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč 
379/2021??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského 
398/2021??Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999 
407/2021??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy 
417/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
523/2021??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika 
50/2022??Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny 
117/2022??Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Mikulov" po 5 000 Kč 
134/2022??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním "Motocykl Jawa 250" 
208/2022??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela 
266/2022??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových 
278/2022??Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Litoměřice“ po 5 000 Kč 
15/2023??Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem 
16/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava 
43/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým 
122/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí zahájení pravidelného vysílání československého rozhlasu 
134/2023??Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Kroměříž" po 5 000 Kč 
157/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s vloženým prvkem "Osobní automobil Tatra 603" 
268/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského 
293/2023??Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2023 
294/2023??Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Hradec Králové" po 5 000 Kč 
336/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela 
361/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Josefa Suka 
462/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří 
7/2024??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Bedřicha Smetany 
49/2024??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné stokoruny s motivem Nejvyššího státního zastupitelství 
97/2024??Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Olomouc“ po 5 000 Kč 
113/2024??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s dílčím pokovením „Tramvaj ČKD Tatra T3“ 


ISP (příhlásit)