Předpis 248/2020 Sb.

Citace248/2020 Sb.
NázevZákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Částka91 (19. 5. 2020)
Účinnostod 19. 5. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
851 Vl.n.z.ke zmírnění dopadů epidemie v oblasti ochrany zam.

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 248/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
118/2000??Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
182/2006??Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
191/2020??Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 


ISP (příhlásit)