Předpis 53/2024 Sb.

Citace53/2024 Sb.
NázevZákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu
Částka53 (7. 3. 2024)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
367 Vl.n.z. o řízeních souv. s hlub. úložištěm radioaktiv.odpadu

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 53/2024 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
263/2016??Zákon atomový zákon 


ISP (příhlásit)