Předpis 31/2024 Sb.

Citace31/2024 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Částka31 (13. 2. 2024)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
518 Vl.n.z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - souv.

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 31/2024 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
56/2001??Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
56/2001??Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
277/2009??Zákon o pojišťovnictví 
277/2009??Zákon o pojišťovnictví 
427/2011??Zákon o doplňkovém penzijním spoření 
427/2011??Zákon o doplňkovém penzijním spoření 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
320/2015??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
320/2015??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
30/2024??Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 


ISP (příhlásit)