Správní rada VZP
Členové

Nalezeno 26 členů.
Jméno
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
Mgr. Andrea Babišová, MBA
Michal Bláha
MUDr. Iveta Borská
MUDr. Milan Brázdil
Mgr. Lenka Dražilová, MBA
MUDr. Jaroslav Dvořák
MUDr. Kamal Farhan
MUDr. Pavel Hroboň, M.S.
MUDr. Miloslav Janulík
Ing. Pavel Jelínek, PhD.
Ing. Aleš Juchelka
MUDr. David Kasal, MHA
JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D.
Bára Malíková
MUDr. Ivo Mareš, MBA
Ing. Michaela Matoušková, MPA
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA
Jaroslav Novák
Jiří Páral
Mgr. Jana Pastuchová
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
Ferdinand Polák
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Vít Ulrych
Ing. Pavel Východský, Ph.D.ISP (příhlásit)