Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury
Členové

Nalezeno 5 členů.
Jméno
Mgr. Ivan Adamec
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.
Ing. Pavel Šustr
Václav Vislous, MSc.ISP (příhlásit)