Seminář "Bezpečná krajina z pohledu složek IZS ČR, správců liniových staveb a dopravy v kontextu negativních dopadů klimatické změny"

6. 6. 2024

Seminář pořádaný poslankyní Michaelou Opltovou a poslancem Tomášem Dubským, pod záštitou Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, se uskuteční 6. června 2024 od 13:00 do 17:00 v budově Poslanecké sněmovny – místnost č. A56, Sněmovní 128/4, 118 26 Praha 1.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)