Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu

Předseda

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D.

Členové
ISP (příhlásit)