Sněmovní tisk 146
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2022

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 2. 2022 jako tisk 146/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 146/22, PID ALBSCBEJWD9Z.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 3. 3. 2022 (usnesení č. 37). Zpravodajem určen Tomáš Dubský.

 • V
   • Věcně příslušný Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 4. 3. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 146/1 (doporučuje schválit).
  • Č

   Čtení proběhlo 10. 3. 2022 na 14. schůzi.
   Zpráva schválena (hlasování č. 102, usnesení č. 142).Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční politika, návrh rozpočtu, rozpočet, společná zemědělská politika, účty agrárního sektoruISP (příhlásit)