Sněmovní tisk 148
Rozpočet SFŽP na rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2023-2024

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 2. 2022 jako tisk 148/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 154/22, PID ALBSCB9CB3M7.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 3. 3. 2022 (usnesení č. 37). Zpravodajem určen Ing. Ondřej Babka.

 • V


Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, rozpočet, způsob financováníISP (příhlásit)