Sněmovní tisk 212
Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 5. 2022 jako tisk 212/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 433/22, PID KORNCD8J8T84.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 19. 5. 2022 (usnesení č. 58).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 212/2 rozesláno poslancům 30. 8. 2022.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 22. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 212/1 (doporučuje schválit).
   • Kontrolní výbor projednal navíc zprávu a vydal 15. 9. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 212/3 (bere na vědomí).
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 16. 9. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 212/4 (doporučuje schválit).
  • Č

   Čtení proběhlo 30. 9. 2022 na 35. schůzi.
   Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 382).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)