Sněmovní tisk 314
Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2021

Autor: NRR

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 9. 2022 jako tisk 314/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 10. 2022 (usnesení č. 90). Zpravodajem určen Ing. Jan Bureš, DBA.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 19. 10. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 314/1 (bere na vědomí).
   Schválením pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny dne 15. 11. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočet, veřejné finance, veřejný dluhISP (příhlásit)