Sněmovní tisk 318
Rozpočet SFŽP na rok 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2023 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2024–2025

Autor: min. živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 10. 2022 jako tisk 318/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1091/22, PID ALBSCH6C8CKT.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 3. 11. 2022 (usnesení č. 95). Zpravodajem určen Ing. Ondřej Babka.

 • V


Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, rozpočetISP (příhlásit)