Sněmovní tisk 32
Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 4. 11. 2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 32/0 dne 11. 11. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1199/21, PID KORNC89LZB23.

  Dodatky doručeny sněmovně 4. 11. 2021.

 • PS

  Předsedkyně sněmovny přikázala 12. 11. 2021 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 2).

 • Návrh státního rozpočtu 14. 6. 2022 vzat zpět.


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, financování rozpočtu, návrh rozpočtu, rozpočtový schodek, státní rozpočetISP (příhlásit)