Sněmovní tisk 324
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 10. 2022 jako tisk 324/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1183/22, PID KORNCJ4ATPK6.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 3. 11. 2022 (usnesení č. 95).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 324/2 rozesláno poslancům 23. 11. 2022.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 10. 11. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 324/1 (doporučuje vzít na vědomí).
   • Kontrolní výbor projednal navíc zprávu a vydal 20. 1. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 324/3 (bere na vědomí).
  • Č

   Čtení proběhlo 25. 1. 2023 na 50. schůzi.
   Zpráva schválena (hlasování č. 140, usnesení č. 507).Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)