Sněmovní tisk 330
Novela z. - stavební zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 4. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 73, dokument 73/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 4. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 2. 5. 2023 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 73/4 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 73/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 73/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 73/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 5. 2023 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 167).
  Návrh projednán dne 10. 5. 2023 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 168).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 5. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 5. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 5. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 5. 2023.

Zákon vyhlášen 5. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 152/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1905Klára Dostálová23161-36019.doc (73 KB) 22. 2. 2023 v 14:09:07
1934Michaela Opltová23190-36047.docx (68 KB) 23. 2. 2023 v 16:18:12
1941Jan Berki23197-36053.docx (16 KB)PN J. Berkiho a J. Levko k § 333 – výčet 5 největších měst23. 2. 2023 v 18:04:51
2062Klára Dostálová23318-36190.docx (41 KB) 28. 2. 2023 v 09:01:55
2063Klára Dostálová23319-36191.docx (44 KB) 28. 2. 2023 v 09:08:57
2368Ivan Adamec23624-36539.docx (21 KB) 7. 3. 2023 v 08:35:10
2369Michaela Opltová23625-36540.docx (68 KB)PN Michaely Opltové a Petra Lišky k ST 3307. 3. 2023 v 09:28:04
2371Václav Král23627-36542.docx (23 KB) 7. 3. 2023 v 09:00:42
2373Martin Baxa23629-36544.docx (17 KB) 7. 3. 2023 v 09:59:45
2374Ivan Adamec23630-36545.docx (21 KB) 7. 3. 2023 v 12:50:18
2375Klára Dostálová23631-36546.docx (51 KB) 7. 3. 2023 v 13:16:11
2376Klára Dostálová23632-36547.docx (41 KB) 7. 3. 2023 v 13:18:35
2377Róbert Teleky23633-36548.docx (17 KB) 7. 3. 2023 v 13:49:36
2378Róbert Teleky23634-36549.docx (22 KB) 7. 3. 2023 v 13:51:38
2379Jiří Havránek23635-36550.docx (20 KB) 7. 3. 2023 v 13:52:29
2380Jiří Havránek23636-36551.docx (368 KB) 7. 3. 2023 v 13:55:44
2382Jiří Havránek23638-36555.docx (20 KB) 7. 3. 2023 v 14:00:34
2383Jiří Havránek23639-36556.docx (21 KB) 7. 3. 2023 v 14:02:32
2386Jiří Havránek23642-36559.docx (41 KB) 7. 3. 2023 v 14:09:10
2387Jiří Havránek23643-36560.docx (63 KB) 7. 3. 2023 v 14:11:48
2388Martin Baxa23644-36561.docx (17 KB) 7. 3. 2023 v 14:42:44
2391Martin Baxa23647-36563.docx (17 KB) 7. 3. 2023 v 16:36:45
2392Robert Králíček23648-36564.docx (20 KB) 7. 3. 2023 v 17:31:30
2393Robert Králíček23649-36565.docx (20 KB) 7. 3. 2023 v 17:41:57
2394Robert Králíček23650-36566.docx (19 KB) 7. 3. 2023 v 17:42:35


Deskriptory EUROVOCu: stavba, stavební politika, stavební povolení, stavební právo, technické předpisy a normy, trestní sankce, územní plánování, územní samospráva, veřejná správa

Navržené změny předpisů (30)ISP (příhlásit)