Sněmovní tisk 336
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 11. 2022 jako tisk 336/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1238/22, PID KORNCJVJVCFG.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 16. 11. 2022 (usnesení č. 100). Zpravodajem určen Tomáš Dubský.

 • V
   • Věcně příslušný Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 23. 11. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 336/1 (doporučuje schválit).
  • Č

   Čtení proběhlo 30. 11. 2022 na 45. schůzi.
   Zpráva schválena (hlasování č. 139, usnesení č. 450).Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční politika, návrh rozpočtu, rozpočet, společná zemědělská politika, zemědělská politikaISP (příhlásit)