Sněmovní tisk 545
Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2022

Autor: NRR

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 9. 2023 jako tisk 545/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 9. 2023 (usnesení č. 192). Zpravodajem určena Ing. Jarmila Levko.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 19. 10. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/1 (bere na vědomí).
   Schválením pořadu 82. schůze Poslanecké sněmovny dne 14. 11. 2023 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočet, veřejné finance, veřejný dluhISP (příhlásit)