Sněmovní tisk 574
Rozpočet SFŽP na rok 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2024 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2025–2026

Autor: min. živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 10. 2023 jako tisk 574/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 833/23, PID ALBSCU989LVI.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 25. 10. 2023 (usnesení č. 204). Zpravodajem určen Ing. Ondřej Babka.

 • V


Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, rozpočet, střednědobá prognózaISP (příhlásit)