Sněmovní tisk 587
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 21. 11. 2023 jako tisk 587/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 997/23, PID ALBSCWPKGFYR.

 • O

  K zprávě bylo vydáno usnesení výboru.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal navíc zprávu a vydal 28. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 587/1 (doporučuje schválit).
 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 29. 11. 2023 (usnesení č. 217).

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 247, usnesení č. 836).Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční politika, návrh rozpočtu, společná zemědělská politika, účty agrárního sektoruISP (příhlásit)