Sněmovní tisk 64
Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2020

Autor: NRR

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 11. 2021 jako tisk 64/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 12. 2021 (usnesení č. 8). Zpravodajem určena Ing. Barbora Urbanová.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 19. 1. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 64/1 (bere na vědomí).
   Schválením pořadu 8. schůze Poslanecké sněmovny dne 2. 2. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočet, veřejné finance, veřejný dluh, zpráva o činnostiISP (příhlásit)