Sněmovní tisk 691
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2023

Stav projednávání ke dni: 24. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2023

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 5. 2024 jako tisk 691/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 274/24, PID KORND42F7ZDY.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 9. 5. 2024 (usnesení č. 268). Zpravodajem určen Ing. Josef Bernard.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 19. 6. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 691/1 (stanovisko).


Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)