Akce 15. května 2024

Semináře, konference a kulaté stoly

Konference: "Cesta ke stabilizaci: Rodinná centra jako pevný bod systému prevence v oblasti rodinné politiky"
Konference pod záštitou stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PSP ČR se koná 15. května 2024 od 9.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny. Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana, sál Státních aktů - místnost A 108.

Seminář na téma "Geopolitická a bezpečnostní situace v Evropě s výhledem do roku 2035 a její důsledky pro prosperitu a bezpečnost ČR"
Odborný seminář na téma "Geopolitická a bezpečnostní situace v Evropě s výhledem do roku 2035 a její důsledky pro prosperitu a bezpečnost ČR" se uskuteční 15. května 2024 od 9:30 h v budově Poslanecké sněmovny na adrese Sněmovní 1, Praha 1 - Malá Strana, v sále J205.

Seminář: Kapitálový trh v ČR – diskuze o jeho stavu a postavení v rámci EU
Seminář od záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Skopečka se uskuteční ve středu 15. května 2024 od 10:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7, Praha 1 - Malá Strana, místnost č. E48 - Konírna.

Zpráva

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová povede sněmovní delegaci do Pobaltí. (15. 5. 2024)


Záznamy videoarchivu

Seminář

Geopolitická a bezpečnostní situace v Evropě s výhledem do roku 2035 (15. 5. 2024, 9:44 - 14:32)
Kapitálový trh v ČR - diskuze o jeho stavu a postavení v rámci EU (15. 5. 2024, 10:06 - 12:20)

Nadměrné odklady: Problém, který se může stát příležitostí (15. 5. 2024, 10:05 - 13:24)ISP (příhlásit)