Akce 24. května 2024

103. schůze Poslanecké sněmovny

103. schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat od 9.00 hodin.

Mezinárodní vztahy

Účast zástupců Poslanecké sněmovny na jarním zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Sofii
Ve dnech 24. - 27. května 2024 proběhne v bulharské Sofii jarní zasedání Parlamentního shromáždění NATO. Poslaneckou sněmovnu zde budou reprezentovat poslanci Jiří Horák (vedoucí stálé delegace), Robert Králíček, Jarmila Levko a Pavel Žáček.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 37 (24. května 2024) 
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 8 (24. května 2024) 

Schůze Poslanecké sněmovny

106. schůze (6. června 2024) - návrh pořadu schůze schůze byla zrušena
103. schůze (21. až 31. května 2024) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
106. schůze (od 6. června) - návrh pořadu schůze schůze byla zrušena

Záznamy videoarchivu

Jednání PS

103. schůze Poslanecké sněmovny (21. - 31. 5. 2024)
Jednání (24. 5. 2024, 9:00 - 13:38)

Tisková konference

Tisková konference poslanců J. Berkovcové, J. Mračkové-Vildumetzové a P. Nachera k financování resortu školství (24. 5. 2024, 11:01 - 11:12)ISP (příhlásit)