Akce 9. června 2024

Mezinárodní vztahy

Vyslání delegace Výboru pro bezpečnost do Izraele ve dnech 9.-14. června 2024
Ve dnech 9.-14. června 2024 se uskuteční vyslání delegace Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do Izraele.

Vyslání delegace Zahraničního výboru do Norska a na Island
Ve dnech 9. - 15. června 2024 se uskuteční vyslání delegace Zahraničního výboru vedené místopředsedkyní PS Věrou Kovářovou do Norska a na Island.
ISP (příhlásit)