Písemné pozměňovací návrhy / 101. schůze

ČTNázev
354Novela z. o státních svátcích
491Novela z. - insolvenční zákon
504Novela z. o návykových látkách
576Novela z. o archivnictví a spisové službě
579Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu
649Vl. n. z. o regulaci lobbování
653Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky
663Novela z. - zákoník práce
669Novela z. o veřejném zdravotním pojištění


ISP (příhlásit)