Písemné pozměňovací návrhy / 103. schůze

ČTNázev
110Novela z. o střetu zájmů
119Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
252Novela ústav. z. - Ústava ČR
461N.z., kterým se mění zk. o zdr. prostředcích a zk.o léčivech
491Novela z. - insolvenční zákon
512Novela z. o zdravotních službách
519Novela z. o ochraně utajovaných informací
520Novela z. o úřednících územních samospráv. celků
567Novela z. o důchodovém pojištění
573Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí
596Novela z. o správě voleb
597Novela z. o Generální inspekci bezpečnostních sborů
598Novela z. o soudech a soudcích
613Novela z. o církvích a náboženských společnostech
617Novela z. o veřejných sbírkách
623Novela z. o advokacii
633Novela z. o cenách
646N.z., kterým se zrušuje zákon o prodejní době
659Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.
673Novela z. o státní službě


ISP (příhlásit)