Sněmovní tisk 114/0
Doh.mezi ČR a Rakous.rep.o ukončení plat.Doh.o podp.investic

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t011400.pdf (Dokument PDF, 171 KB)t011400.doc
Důvodová zpráva  
t0114a0.pdf (Dokument PDF, 354 KB)t0114a0.doc
Text v českém jazyce  
t0114b0.pdf (Dokument PDF, 217 KB)t0114b0.docx (Dokument DOCX, 17 KB)
t0114c0.pdf (Dokument PDF, 229 KB)t0114c0.docx (Dokument DOCX, 18 KB)
t0114d0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0114d0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)
t0114e0.pdf (Dokument PDF, 112 KB)t0114e0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)

Rozesláno poslancům

5. ledna 2022 v 14:33
ISP (příhlásit)