Sněmovní tisk 115/0
Doh. mezi ČR - Švéd. o změně a ukonč. plat. Doh. o podp. inv

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t011500.pdf (Dokument PDF, 174 KB)t011500.doc
Důvodová zpráva  
t0115a0.pdf (Dokument PDF, 360 KB)t0115a0.doc
Text v českém jazyce  
t0115b0.pdf (Dokument PDF, 385 KB)t0115b0.docx (Dokument DOCX, 56 KB)
t0115c0.pdf (Dokument PDF, 781 KB)t0115c0.docx (Dokument DOCX, 56 KB)
t0115d0.pdf (Dokument PDF, 333 KB)t0115d0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)
t0115e0.pdf (Dokument PDF, 337 KB)t0115e0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)

Rozesláno poslancům

5. ledna 2022 v 14:39
ISP (příhlásit)