Sněmovní tisk 127/0
Novela z. o mimoř. opatřeních při epidemii onem. COVID-19

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t012700.pdf (Dokument PDF, 352 KB)t012700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0127a0.pdf (Dokument PDF, 269 KB)t0127a0.doc

Rozesláno poslancům

20. ledna 2022 v 15:33
ISP (příhlásit)