Sněmovní tisk 19/0
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t001900.pdf (Dokument PDF, 659 KB)t001900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0019a0.pdf (Dokument PDF, 434 KB)t0019a0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)

Rozesláno poslancům

15. listopadu 2021 v 10:27
ISP (příhlásit)