Sněmovní tisk 209/0
Novela z. o zajišťování obrany ČR

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t020900.pdf (Dokument PDF, 619 KB)t020900.docx (Dokument DOCX, 84 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0209a0.pdf (Dokument PDF, 468 KB)t0209a0.docx (Dokument DOCX, 50 KB)

Rozesláno poslancům

2. května 2022 v 14:49
ISP (příhlásit)