Sněmovní tisk 231/0
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t023100.pdf (Dokument PDF, 181 KB)t023100.docx (Dokument DOCX, 30 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0231a0.pdf (Dokument PDF, 99 KB)t0231a0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)

Rozesláno poslancům

3. června 2022 v 15:00
ISP (příhlásit)