Sněmovní tisk 236/0
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t023600.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t023600.docx (Dokument DOCX, 1 MB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0236a0.pdf (Dokument PDF, 238 KB)t0236a0.docx (Dokument DOCX, 38 KB)

Rozesláno poslancům

3. června 2022 v 16:01
ISP (příhlásit)