Sněmovní tisk 247/0
Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t024700.pdf (Dokument PDF, 265 KB)t024700.docx (Dokument DOCX, 32 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0247a0.pdf (Dokument PDF, 422 KB)t0247a0.docx (Dokument DOCX, 48 KB)

Rozesláno poslancům

17. června 2022 v 10:04
ISP (příhlásit)