Sněmovní tisk 250/0
N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t025000.pdf (Dokument PDF, 179 KB)t025000.docx (Dokument DOCX, 32 KB)

Rozesláno poslancům

17. června 2022 v 14:15
ISP (příhlásit)