Sněmovní tisk 254/0
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t025400.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t025400.docx (Dokument DOCX, 176 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0254a0.pdf (Dokument PDF, 407 KB)t0254a0.docx (Dokument DOCX, 80 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0254b0.pdf (Dokument PDF, 853 KB)t0254b0.docx (Dokument DOCX, 132 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0254c0.pdf (Dokument PDF, 176 KB)t0254c0.docx (Dokument DOCX, 28 KB)

Rozesláno poslancům

22. června 2022 v 18:04
ISP (příhlásit)