Sněmovní tisk 287/0
Novela z. o právu na digitální služby - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t028700.pdf (Dokument PDF, 860 KB)t028700.docx (Dokument DOCX, 330 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0287a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0287a0.docx (Dokument DOCX, 459 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0287b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0287b0.docx (Dokument DOCX, 162 KB)

Rozesláno poslancům

24. srpna 2022 v 16:37
ISP (příhlásit)