Sněmovní tisk 296/0
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029600.pdf (Dokument PDF, 348 KB)t029600.docx (Dokument DOCX, 62 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0296a0.pdf (Dokument PDF, 779 KB)t0296a0.docx (Dokument DOCX, 290 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0296b0.pdf (Dokument PDF, 298 KB)t0296b0.docx (Dokument DOCX, 47 KB)

Rozesláno poslancům

9. září 2022 v 15:11
ISP (příhlásit)