Sněmovní tisk 311/0
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t031100.pdf (Dokument PDF, 520 KB)t031100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0311a0.pdf (Dokument PDF, 637 KB)t0311a0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0311b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0311b0.doc
t0311c0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0311c0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0311d0.pdf (Dokument PDF, 478 KB)t0311d0.doc

Rozesláno poslancům

27. září 2022 v 9:36
ISP (příhlásit)